Jak uspět na zahraničním trhu?

Jste majitelem firmy, které je již český trh malý? Věříte, že by vám prospělo expandovat směrem na východ do rusky mluvících zemí? Jestliže jste si v obou případech odpověděli kladně, využijte služeb EU Technologies, které vám pomohou uchytit se na cizojazyčném trhu.

Rozvoj firmy na východ

Mnohým firmám, které se zabývají výrobou nějakého produktu a daří se jim, začne být po nějakém čase český trh malý. Obchodu se sice daří, ale rozvoj stagnuje, neboť peníze od současné klientely stačí k pokrytí nákladu a vydělání si nějakého menšího množství financí, které však nejsou v žádných závratných částkách. Jestliže se tedy v této situaci nějaká společnost ocitne, bývá další krokem expanze směrem do zahraničí. Zejména na východ, do rusky mluvících zemí.

Mnoho lidí si však není jisto, jak vše provést tak, aby na východním trhu uspělo. Ať již z důvodu jazykové indispozice či obecné neznalosti místního trhu. Právě pro takové případy je k službám EU Technologies, webové stránky společnosti Vivaldi & br s.r.o. zajišťující firmám marketing v Rusku.

Nechte se při jednáních zastupovat

Kromě obecných rad a informací můžete s touto společností také navázat úzkou spolupráci. Při té se Vivaldi & br s.r.o stane vaším zástupcem při jednáních s ruskými odběrateli. Kromě toho také zajistí propagaci vašeho produktu na ruském internetu či pomůže zprostředkovat úspěšný mezinárodní obchod. Kdykoliv si tedy nebudete vědět rady, už víte, na koho se obrátit.

Ve prospěch společnosti, která vaše výrobky dostane na ruský trh, mluví osobní zkušenost s místním prostředím, znalost lidí a zejména jazyka. Na ruských vyhledávacích serverech a sociálních sítích se tedy budou zobrazovat účelné reklamy a bannery, které osloví potřebnou skupinu uživatelů.