V oboru 2D laserových strojů firmy TRUMPF zajišťují pevnolátkové lasery náskok u tenkých plechů - již 15 let.

Pevnolátkové laseryZnámá úvodní věta vede k ohromující odpovědi. Pevnolátkový laser jako nástroj pro zpracování plechů je objevem firmy TRUMPF. Používaný v praxi od roku 1995 je přesvědčivý dnes stejně jako tehdy, zejména při zpracování tenkých plechů.

Vše začalo již v roce 1972: Laserový paprsek z nového zdroje zajistil u továrny na spirálové pružiny Carl Haas ve Schram- bergu vstup do nové branže — laserové technologie. Pro svařování spirálových pružin trval Carl Haas puntičkářsky na efektivní metodě a nalezl ji v pevnolát- kovém laseru.

 

Na rozdíl od C02 laseru jsou v pevnolátkových laserech krystaly ve tvaru tenkého válce (tyčky) dotovány světlem obloukových lamp. Krátkou vlnovou délku cca. jeden mikrometr velmi dobře absorbuje právě materiál, jako je tenký plech. Pomocí ohebného optické ho kabelu se laserový paprsek dostane na velkou vzdálenost a bez zrcadlové opti­ky k obráběcí hlavě. Nejprve se používal výhradně ke svařování vibračních pružin, později začal laser také řezat plechy. V roce 1995 nachází pevnolátkový laser Schrambergského závodu, který nyní patří k firmě TRUMPF, poprvé své místo také v obráběcím stroji. Dřívější společ­nost Sáchsische Werkzeug- und Sonder- maschinen GmbH v Neukirchu, dnes rovněž součást skupiny TRUMPF, inte­grovala krystalový tyčový laser do stá­vajícího obráběcího stroje. 2 500 x 1 250 milimetrů byl pracovní rozsah stroje TRUMATIC LY 2500. 800 W dodával pevnolátkový laser HL 803 D — 700 W z toho bylo možné využít v řezací hlavě. Ohebné optické kabely měly průměr 0,3 milimetrů. "S výkonem laseru 800 W nebylo možné dělat žádné zázraky", vzpomíná Stefan Grahle, vedoucí technicko- prodejního poradenství u firmy TRUMPF Sachsen. "Avšak vedle výhody v oblasti tenkých plechů poskytoval stroj při řezání kyslíkem konstantně dobrou kvalitu řezu — srovnatelnou s C02 laserovým strojem." Programování přímo na řízení ušetřilo potřebu dalšího programátora a zajišťovalo vysokou flexibilitu. Zakázkoví výrobci je proto přednostně používali na menší zakázky. To se změnilo s příchodem následného stroje: V roce 1997 přichází na trh TRUMATIC HSL 2502. Pracovní rozsah zůstal identický, lineární pohony, které pracují bez opotřebení a dosahují vysokého zrychlení, poskytují novému laserovému stroji extrémní produktivitu. K tomu také přispívají dvě řezací hlavy. "To rázem více než zdvojnásobilo produktivitu stroje", říká Grahle. Zpočátku se ještě používaly stejné 800W lasery jako u jejich předchůdce. Při uvedení na trh dochází k výměně za dva lasery o výkonu vždy 1,2 kW. Na obou strojích lze obrábět konstrukční ocel do tloušťky 10 mm a ušlechtilou ocel do tloušťky 3 mm. Také první stroj s dvěma hlavami TRUMATIC HSL 2502 je považován za specialistu na tenký plech, používá se však převážně pro větší série:

"Se dvěma řezacími hlavami a technologií lineárního pohonu byl stroj podstatně dynamičtější a realizoval rychlé posuvy v tenkém plechu v kratších dílčích časech", říká Crahle. Díky přímým měřicím systémům jsou navíc stroje velmi přesné.

 

Přesný řez pro ostré nože

Ne pouze zakázkoví výrobci ocení stroj s dvěma hlavami. "Preferován byl však především u firem, které zpracovávaly přednostně tenkou konstrukční ocel nebo kalenou ušlechtilou ocel na nože pro nůžky na živý plot, hroty řetězových pil nebo listy kotoučových pil", referuje Crahle. Právě u nástrojové oceli zabodoval HSL 2502 nejvíce. Maximální produktivita při řezání kyslíkem a tím nízké náklady na díly a velmi vysoká přesnost vedly k tomu, že pevnolátkové lasery s dvěma hlavami u těchto aplikací často nahrazovaly laserový stroj s C02 zdrojem a jednou hlavou. "Tehdy stejně jako dnes se stěží najde břit pro nůžky na živý plot, který není vyroben na HSL 2502", poznamenává Crahle. Pro rychlé obrábění poskytla firma TRUMPF již tehdy odpovídající automatizační komponenty.

Disk místo tyčky

Další 2D laserový stroj nabídnul v roce 2008 technologickou novinku: Ve stroji TruLaser 7040 fiber se poprvé místo krystalového tyčového laseru buzeného lampou použil diskový laser buzený diodami TruDisk 6001 s šestikilowattovým výstupním výkonem. Dvě řezací hlavy obráběly konstrukční ocel, ušlechtilou ocel a hliník do tloušťky 20 milimetrů a barevné kovy do tloušťky šest milimetrů. Na rozdíl od předchozích strojů vystačí TruLaser 7040 fiber s jedním laserovým agregátem pro obě řezací hlavy. Ruku v ruce s enormní řeznou rychlostí činí stroj vysoce produktivní. K tomu přispívá také nová polohovací jednotka. Skládá se z uhlíkových kompozit, tím je lehčí a pevnější a má větší zrychlení než dosud používaná polohovací jednotka z lehké ocelové konstrukce. To opětovně zvyšuje přesnost dílů a produktivitu až o dalších 30 procent.

Absolutně produktivní v tenkém plechu

O tom se přesvědčil také Júrgen Schroder. Ve své firmě PS Laser v Thedinghausenu používá stroj od konce roku 2010,"Pevno- látkový laser hraje u nás roli zejména v ob­lasti tenkého plechu, kde jsme dosud pra­covali se stroji s C02 zdrojem", vysvětluje jednatel. Ušlechtilou ocel a konstrukční ocel do tří milimetrů nyní obrábí pevno- látkovým laserem. "Hliník řežeme také do tloušťky 15 milimetrů", doplňuje. Fascinuje jej především rychlost: "Stroj je prostě vysoce produktivní. Čím tenčí plech, tím je rychlejší — a to někdy až třikrát. Srov- náme-li C02 laser a pevnolátkový laser s výkonem 6 kW, je při pěti milimetrech dosaženo zvratu, kdy vyhrává C02 laser", vysvětluje Schroder. Plusové body u něj stroj sbírá díky své efektivnosti: s nízkou spotřebou elektrického proudu díky vysoké účinnosti zdroje TruDisk; kromě toho již není zapotřebí ovzdušnění vedení paprsku. V současnosti nepovažuje pevnolátkový laser za náhradu C02 laseru, ale za jeho doplnění. "Především silné plechy obrábíme i nadále pomocí C02 laseru. Ten je díky své konstantní dobré kvalitě řezu flexibilnější", shrnuje závěrem Schroder. Podobně to vidí také John Feijen v holandském Maarheeze. Od konce roku 2010 řeže pomocí stroje TruLaser 5030 fiber. Především tenké plechy z ušlechtilé a konstrukční oceli - ty tvoří u firmy Feijen Metaal Techniek BV cca 50 procent. Silnější díly obrábí na dvou strojích TruLaser 5030 classic s 5kW C02 lasery. Pro Feije- na je to dokonalá kombinace: "Nový stroj budu používat pro plechy až do tloušťky čtyři milimetry. Všechno ostatní řežu na svých C02 strojích", referuje. Uchvátila jej rychlost nového stroje s pevnolátkovým, vláknem vedeným laserem TruDisk 3001: "Hlavně při řezání dusíkem je stroj TruLaser 5030 fiber výrazně rychlejší než srovnatelný C02 stroj. Kvalita řezných hran je rovněž dobrá", oznamuje. Také již obdržel první poptávku na řezání barevných kovů. Čas ušetří Feijen již při spouštění stroje, rozběhne se a je připraven k použití během pár minut. Jeho produktivitu a účinnost chce podnikatel využívat naplno. Proto již zvážil nezbytnou automatizaci: LiftMaster Compact převezme vykládku, stroj TruLaser 5030 fiber je navíc vybaven automatickým výměníkem trysek. Se zařízením TruStore má brzy následovat sklad - stejně jako pásový dopravník, který odvede hotové díly do vhodného obalu. "Automatizace je pro mě velmi důležitá, pouze tak můžeme odolat cenovému tlaku", zdůrazňuje Feijen. "Nový rychlý stroj se proto dokonale hodí do konceptu. Přes den obrobíme jednotlivé díly a malé série, večer a v noci poběží velké zakázky bez personálu."

TRUMPF Praha, spol. s r.o.

 

Na hlavni

 

1995

TRUMATIC LY 2500TRUMATIC LY 2500
První 2D laserový řezací stroj středního formátu s lampami buzeným pevnolátkovým laserem o výkonu 800 W a pohyblivým ochranným krytem.

 

1997

TRUMATIC HSL 2502TRUMATIC HSL 2502
První 2D laserový řezací stroj s dvěma řenými hlavami. Dva lampami buzené pevnolátkové lasery zajišťují vždy 1,2 kW výstupní výkon.

 

2008

TruLaser 7040 fiberTruLaser 7040 fiber
Nový laserový stroj s dvěmi řeznými hlavami pracuje poprvé s diskovým laserem TruDisk 6001.

 

 

2010

TruLaser 5030 fiberTruLaser 5030 fiber
Pomocí diskového laseru TruDisk 3001 umožňuje tento čtvrtý 2D laserový řezací stroj firmy TRUMPF až trojnásobné posuvy.

 

2010

TruLaser 1030 fiberTruLaser 1030 fiber
Pomocí diskového laseru TruDisk 3001 umožňuje tento čtvrtý 2D laserový řezací stroj firmy TRUMPF až trojnásobné posuvy.